Giới thiệu

TyTran là một Hiệp hội Quản lý Vận tải. Chúng tôi là một cửa hàng duy nhất để cung cấp thông tin và hỗ trợ vận chuyển.

Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được một hệ thống giao thông phối hợp giúp tăng cường lưu lượng giao thông, sự thịnh vượng kinh tế và chất lượng cuộc sống.

TyTran đề xuất các chiến lược hợp tác để giảm tắc nghẽn giao thông thông qua việc sử dụng hệ thống giao thông công cộng, quản lý nhu cầu vận tải, bãi đậu xe, đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp, và xây dựng mạng lưới đường Tysons – những con đường mới sẽ tăng thêm năng lực và kết nối.

Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo TyTran : Aaron Georgelas
Cố vấn Chiến lược: Keith Turner
Đại diện Quận Fairfax: Daniel Rathbone
Đại diện Quận Fairfax: Tom Biesiadny

Để biết thêm thông tin:
Moira Bindner, Tysons Đối tác TDM Quản trị viên
703-676-3640 | [email protected]